skip to main content

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی چه اندازه رضایت دارید؟

جست‌و‌جو در سامانه اصطلاح‌نامه‌های ایرانداک، دارای پیش‌فرض پیشوندی است. با این پیش‌فرض، نتایج جست‌و‌جو در سامانه با واژه‌ای که جست‌وجو شده است،‌ آغاز می‌شوند.

برای نمونه با جست‌و‌جوی واژه «حق» نتایجی مانند «حق»، «حق آب»، «حق‌الزحمه حافظ»، «حقوق مدنی» و … برگردانده می‌شوند. این جست‌و‌جو، نخست خودِ واژه‌ای که جست‌وجو شده است (اگر در اصطلاح‌نامه‌ها باشد) و سپس واژه‌ها و اصطلاح‌هایی را برمی‌گرداند که با واژه جست‌وجو آغاز شده باشند.

برای جست‌وجوی بهتر، باید نشانه * را به کار برد. برای نمونه جست‌وجوی «*حقوق» (با نشانه * در آغاز واژه جست‌وجو)، افزون بر «حقوق»، همه واژه‌ها و اصطلاح‌هایی را برمی‌گرداند که «حقوق» در پایان آن‌ها باشد؛ مانند «اجماع علمای حقوق»، و «جامعه شناسی حقوق».

جست‌وجوی «*حقوق*» (با نشانه * در آغاز و پایان واژه جست‌وجو) همه واژه‌ها و اصطلاح‌های را برمی‌گرداند که «حقوق» در آغاز، میانه، یا پایان آن‌ها باشد؛ مانند «اداره امور حقوق و دستمزد» و «ادبیات حقوقی».

اگر نیاز به جست‌و‌جوی بیش از یک واژه دارید، بر پایه ترتیب واژه‌ها می‌توانید نشانه * را پیش، پس، و میان واژه‌های جست‌و‌جو به کار برید. برای نمونه جست‌و‌جوی «*حق*زن*» نتیجه «حق طلاق برای زن» را بر‌می‌گرداند.